Otpornik je pasivna elektronska komponenta koja se koristi kao osnovni element električnih mreža i elektronskih uređaja. Osnovna karakteristika ove komponente je otpor koji stvara prolasku struje kroz sebe. Upotrebljava se kako bi se obezbedio određen otpor koji bi ograničio protok struje i kontrolisao napon u kolu. Otpornici su elementi koji ukoliko na sebi ne nose brojnu oznaku imaju četiri ili pet prstenova različitih boja. Svaka boja ima svoje značenje tako da se može odrediti vrednost otpornika u sledećem obliku: vrednost ± tolerancija.
 
 Kao što smo već spomenuli postoje otpornici koji su obeleženi sa četiri ili pet prstena. Klasični otpornici imaju četiri prstena gde prva dva označavaju prve dve cifre vrednosti, treći označava množilac sa kojim množimo iznos dok četvrta predstavlja toleranciju. Tolerancija (četvrti prsten)  je nekada malo više odvojena od prethodnih prstena kako bi ne bi sa pogrešne strane pročitali otpornik.
 Tabela za čitanje vrednosti otpornika sa četiri prstena:
Citanje vrednosti otpornika Citanje_vrednosti_otpornika_cetiri_boje_prstenova_otpornik.com_
Na primer, ako imate otpornik sa sledećim bojama (žuta, ljubičasta, naranžasta, zlatna) njegova vrednost je sledeća:
ŽUTA=4
LjUBIČASTA= 7
NARANDžASTA= 1000
ZLATNA= 5%
47X1000=47000 Ω=47 KΩ; sa tolerancijom 5%
 Otpornici koji imaju pet prstena boja na sebi, gotovo isto se obeležavaju. Može se reći da su precizniji od otpornika sa 4 prstena. Kod njih prva tri prstena označavaju vrednost, četvrti je množilac a peti prsten je tolerancija.
 Tabela za čitanje vrednosti otpornika sa pet prstena:
Citanje vrednosti otpornika Citanje_vrednosti_otpornika_pet_boje_prstenova_otpornik.com_
Primer za otpornik sa pet prstena (žuta, plava, braon, crvena, braon):
ŽUTA=4
PLAVA=6
BRAON=1
CRNENA=100
BRAON= 1%
461X100= 46.1 KΩ; sa tolerancijom 1%